วัน พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 นายวรุตม์ เขจรสัตย์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร และคณะผู้บริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมขยายผลโครงการ N.W.VAC System Day Camp

ณ หอประชุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

คลังภาพ