วัน พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 นายวรุตม์ เขจรสัตย์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร และคณะผู้บริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีอำเภอหนองกุงศรี

เพื่อสร้างสมทบทุนสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

คลังภาพ