วัน พุธ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562   

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากล 

คลังภาพ