วัน พุธ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

ร่วมทำทำบุญสมทบทุนผ้าป่าทำสนามหญ้าเทียม สภ.หนองกุงศรี

อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

คลังภาพ