วัน จันทร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

ร่วมอบรมโครงการนักเรียนสุภาพบุรษไม่ซิ่ง สภ.หนองกุงศรี

ณ อาคารโดมเอนกประสงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

คลังภาพ