โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 

กีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561   ระหว่างวันที่  10-13 มกราคม 2561   

ณ โรงยิมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

k001.jpg

ผู้จัดการทีม  ดร.ปุณกาญจน์  ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 

ผู้ช่วยผู้จัดการทีม  นายสมพงษ์  บุญเรือง, นายสมพงษ์  บุญหล้า,นายเทอด เทพบาท 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้ฝึกสอน  นายนริศ  ประธรรมสาร , นายบุญฤทธิ์  บุญจงคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  นางรัตนาพร  สีเล