วัน พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และนายสมพงษ์ บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู

รอรับนักเรียนมาโรงเรียนตอนเช้า หน้าโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

เครดิตภาพ : ท่านผช. คุณครูสมจิตร ทองจันทร์