วันพุธ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อชื่น บุดดา

ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณครูไพจิตร บุดดา ด้วยรักและอาลัยยิ่ง