วัน พุธ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะครู รอรับนักเรียนมาโรงเรียนตอนเช้า หน้าโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร