ดร.ปุณกาญจน์ ภูเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

มอบของขวัญให้นักเรียนหน้าเสาธง ในโอกาศวันเด็กแห่งชาติ 2561

คำขวัญวันเด็ก 2561 :  รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี 

dekdee61-11.jpg