โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ร่วมกับเทศบาลหนองกุงศรี 

ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล  7  คน  นว.คัพ ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่  9-17  มกราคม  2561

ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

0111.jpg