โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลอายุไม่เกิน 17 ปี 

กีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561   ระหว่างวันที่  10-13 มกราคม 2561

ณ โรงยิมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

k001.jpg