คณะผู้บริหารโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร นำโดย ดร.ปุณกาญจน์ ภูเงิน 

จัดงานวันคลิสต์มาสและจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับใหม่

NWp-happy61-0.jpg0210.jpg