คณะผู้บริหารโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร นำโดย ดร.ปุณกาญจน์ ภูเงิน  ทำบุญปีใหม่โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

NWp-peemai.jpg0121.jpg