คณะผู้บริหารโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารนำโดย ดร.ปุณกาญจน์ ภูเงิน

และคณะผู้บริหารได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ จังหวัดขอนแก่น 20-22 ธันวาคม 2560

NW-Sin-3.jpg

NW-Sin-1.jpg