วันที่ 30 มกราคม 2562
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร โดยการนำของท่าน
ผู้อำนวยการ นายวรุตม์ เขจรสัตย์ และผู้บริหาร
นักกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
และชุมนุมนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 28
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์