18 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวรุตม์ เขจรสัตย์

และคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูจำเนียร ภูตีกา

ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร