17 มกราคม 2562 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวรุตม์ เขจรสัตย์

และคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

างพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัย แด่ คุณครูจำเนียร ภูตีกา

ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ด้วยรักและอาลัยยิ่ง