16 มกราคม  2561 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวรุตม์  เขจรสัตย์ 

และผู้บริหาร คณะครู บุลคลากรทางการศึกษาร่วมกับเทศบาลตำบลหนองกุงศรี

จัดฟุตบอล 7 คน นว.คัพ ครั้งที่ 2  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี งานเจ้าปู่กุงศรี

ประธานพิธีเปิดปิด ร้อยตำรวจตรีวีระ ภูทองนางนาค นายกเทศมนตรีเทศบาลหนองกุงศรี

ระหว่างวันที่ 10-16 มกราคม 2561  ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร