16 มกราคม 2562 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวรุตม์ เขจรสัตย์

และคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

ขอแสดงความเสียใจการจากไปของคุณครูจำเนียร ภูตีกา ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ด้วยรักและอาลัยยิ่ง