13 มกราคม 2562 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวรุตม์  เขจรสัตย์

ส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ชิงชนะเลิศจังหวัดกาฬสินธุ์

ปี 2562 และได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

  ณ สนามเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา จังหวัดกาฬสินธุ์