27 ธันวาคม 2561 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวรุตม์  เขจรสัตย์ 

ร่วมงานกีฬาสีภายในโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์

ต.หนองบัว  อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์