24 ธันวาคม 2561 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. 24 กาฬสินธุ์
 
โดยการนำของท่าน ผอ.วรุตม์ เขจรสัตย์ 
ประชุมประจำเดือนธันวาคม  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร