5 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. 24 กาฬสินธุ์

โดยการนำของท่าน ผอ.วรุตม์ เขจรสัตย์ และผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

ร่วมวางพวงมาลาวันพ่อแห่งชาติ อำเภอหนองกุงศรี เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี

เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมอำเภอหนองกุงศรี

อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์