5 ธันวาคม 2561 06.00 น. โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. 24 กาฬสินธุ์

โดยการนำของท่าน ผอ.วรุตม์ เขจรสัตย์ และผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลวันชาติ ที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ประจำปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์