4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. 24 กาฬสินธุ์

โดยการนำของท่าน ผอ.วรุตม์ เขจรสัตย์  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

คลังภาพ