3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

นำโดยผู้อำนวยการ วรุตม์ เขจรสัตย์ และผู้กำกับและนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี

ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นักศึกษาวิชาทหาร

ประจำปีการศึกษา 2561  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

คลังภาพ