17 - 28 กันยายน 2561  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์

สนับสนุนสถานที่ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร นศท.มทบ.23

ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

https://www.facebook.com/nwschool2561/