โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์

ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน นว.เกมส์ ปีการศึกษา 2561 

พิธีเปิด สแตนเชียร์กลาง ม.2 , เชียร์หลีดเดอร์ และ STAFF สตาปสี

ประกอบด้วย สีน้ำเงิน,สีเหลือง,สีส้ม,สีม่วง วันที่ 5 -7 กันยายน  2561

ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร