วันจันทร์ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์

และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษาและนักเรียน

ร่วมงานฌาปนกิจ นายนิติพงษ์ วิเชียรสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/4

เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางมาโรงเรียน

ณ วัดบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์