เวลา 17.00 น.- 21.00 น.

วันอาทิตย์  ที่ 12  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2561

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์

และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร

"พระราชินีในรัชกาลที่ 9" ในวันแม่แห่งชาติ ปี 2561  

ณ หอประชุมอำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์