เวลา 08.30 น.- 12.00 น.

วันอาทิตย์  ที่ 12  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2561

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์

และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2561 

ณ หอประชุมอำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์