เวลา 06.00 น.- 09.00 น.

วันอาทิตย์  ที่ 12  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2561

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์

และคณะผู้บริหาร ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2561 ทำบุญตักบาตรหัวหน้าส่วนราชการ

ณ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี  อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์