วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

ยินดีต้อนรับ นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์ เนื่องในโอกาสย้ายมา

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง

ภาพบรรยากาศการต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่