ด้วยรักและผูกพัน  ดร.ปุณกาญจน์ ภูเงิน

เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

23/พ.ค./2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

ด้วยรักและผูกพัน 01    ด้วยรักและผูกพัน 02

ด้วยรักและผูกพัน 03   ด้วยรักและผูกพัน 04

ด้วยรักและผูกพัน-งานเลี้ยงส่งกลางคืน