โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ร่วมกับอำเภอหนองกุงศรี สภ.หนองกุงศรี 

ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร  

รูปภาพตรวจสารเสพติด 22 พค. 2561