รูปภาพปฐมนิเทศนักเรียน 1/2561

รูปภาพต้อนรับครูสอนอังกฤษ/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู