โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ

นายจักรวรรดิ์ สออนรัมย์  

ผลผลิต "วอลเลย์บอลสร้างคนเก่ง คนดีหนองกุงศรีวิทยาคาร"

เตรียมติดธงชาติไทย ผ่านการคัดเลือกเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมฯ

(ขอบคุณโค้ชใหญ่นริศ ประธรรมสารและทีมงาน)