แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

เป็นแบบ​ออนไลน์​ 100% ตามตารางเรียนปกติ​

ตั้งแต่วันที่​ 4​ -​14​ มกราคม​ 2565