แจ้งการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On-site)​ ทั้งระบบ​

ในวันจันทร์​ ที่​ 29​ พฤศจิกายน​ 2564​ เป็นต้นไป​ พร้อมแนวปฏิบัติ