แจ้งนักเรียนที่อาศัยในพื้นที่ดังต่อไปนี้...ให้งดมาโรงเรียนเป็นเวลา 14 วัน

จนกว่าจะครบกำหนด ส่วนนักเรียนคนอื่นที่ไม่อยู่ในเงื่อนไข...ให้มาเรียนตามตารางที่ทางโรงเรียนได้แจ้ง