แจ้งการจัดการเรียนการสอนแบบ​ On-site (แบบสลับชั้นมาเรียน)​

ภาคเรียนที่​ 2 ปีการศึกษา​ 2564