โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม.กาฬสินธุ์

ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก
ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี
เพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564