แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่​ 1​/2564 ​และ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ​2/2564