ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี และต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคุณครูคนใหม่

สู่รั้วหนองกุงศรีวิทยาคาร  ในวันพฤหัสบดี ที่ 14  ตุลาคม 2564