24 พ.ค.2561 เวลา 09.09 น. ดร.ปุณกาญจน์ ภูเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนกราบลาพระพุทธรูปเจ้าพ่อฟ้าแดง

เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร