ด้วยรักและผูกพัน  ดร.ปุณกาญจน์ ภูเงิน

เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

23/พ.ค./2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร